The Acta GGM Debrecina

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Sample volume 1
Title Archaeometric results of the investigation on the ruin church at Hódmez vásárhely-Csomorkány
Author Kelemen Eva
Abstract The ruined church of the abandoned Csomorkány village is one of the most eminent medieval historic sites in Csongrád County (S-Hungary). This paper presents qualitative and quantitative description of both natural and artificial building materials excavated during the latest archaeological exploration from 1991 to 1997. Aims of the study were (1) to determine the source area of the natural building material; (2) chronological conclusions based on brick and mortar analyses; and (3) to find possible connections between building materials and building periods. As a result of the studies, it can be stated that one part of the building material surely belongs to the gothic church of the age of King Sigismund. This supports the assumption that the church was enlarged toward the west in the early 15th century then toward the east; finally it was converted into a hall church.
Citation
References
BÉRES M. 1992: Csomorkány-pusztatemplom 1991. évi régészeti m!emléki kutatásának eredményei. – Múzeumi Kutatások Csongrád megyében, Szeged, 21–30 

BÉRES M. 2000: A Hódmez vásárhely - csomorkányi egyház. – In: Kollár T. (ed.): A középkori Dél-Alföld. – Dél-Alföldi Évszázadok 13., Szeged, 193–217

BÉRES, M., KELEMEN, É., FAZEKAS, I. 2005: Csomorkány - A medieval village and its changing enviroment. – Water management in medieval rural economy,Ruralia V. Prague, 256–260
 
ENTZ G. 1965: A szegedi Móra Ferenc Múzeum k tárának vezet je. – Publication of the Móra Ferenc Museum, Szeged, 1–32
 
GÁLOS M., KERTÉSZ P., MAREK, I. 1982: Kutatási jelentés a szegedi Móra Ferenc múzeumban és a vári k tárban, valamint az Alsóvárosi templomban elhelyezett egyesk elemek meghatározásáról. – manuscript. Department of Mineralogy-Geology, Technical University of Budapest

JEDRZEJEWSKA, H., 1960: Old mortars in Poland: A New Method of Investigation. Studies in Conservation, 5, 132–138
 
JUHÁSZ A. 1982: A réti mészk  kitermelése és felhasználása a Duna-Tisza köze déli részén. – Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéb l I. Miskolc, 145–166

LUKÁCS Zs., SZÓNOKY M. 1994: A Szeged-alsóvárosi ferences kolostor k faragványai. Stílus és mohelykapcsolatok a m!vészettörténeti és geológiai vizsgálatok alapján. – Szeged (journal of the town), 12–18

KELEMEN É. 1999: A csomorkányi templomrom Árpád- és középkori épít anyagainak komplex földtani vizsgálata. – unpublished theses, University of Debrecen

KELEMEN É., RÓZSA P. 2007: Történeti habarcsok datálási lehet ségei a „hidraulikus tényez ” alapján. Épít anyag,59, 111–113
 
MOLNÁR B. 1980: Hiperszalin tavi dolomitképz dés a Duna-Tisza közén. Földtani Közlöny, 110, 45–64
 
MOLNÁR  B., SZÓNOKY  M., KOVÁCS S. 1981: Recens hiperszalin dolomitok diagenetikus és litifikációs folyamatai a Duna-Tisza közén.  Földtani Közlöny, 111, 119–144

RÓZSA P. 1987: Jelentés a Székkutas-Kápolnásd!l területén az 1987. év folyamán végzett régészeti feltárás során el került k anyag vizsgálatáról. Manuscript, 1–17

RÓZSA P. SZÖ"R GY. 1988: Klinkertéglák vizsgálata mikroszkóppal, modális elemz  módszerrel. Épít anyag, 40, 183–188

RÓZSA P. 2004: Történelmi vakolat- és terrakotta minták mikroszkópi modális vizsgálata.  Acta Geogr. Debrecina,36, 31–40

SCHAFARZIK F. 1909: A Magyar Korona országai területén lev  k bányák.. – Publication of the Royal Geological Institute of Hungary, Budapest

SIMULÁK  J., JENEI I. 2001: A csomorkányi templomrom tégláinak archeometriai elemzése.  Acta Geographica Debrecina, 35, 263–274

SZABÓ Z. 1979: A magyarszecs di vakolatok és habarcsok tájékoztató elemzése. Savaria, 7-8, 174–176

SZÓNOKY M. 2001: Néhány Dél-Alföldi középkori templom és kolostor faragott k anyagának és tégláinak földtani vizsgálata és származása.  FöldtaniKutatás, 38(2), 18–20

SZÓNOKY M. 2002: A Duna-Tisza-közi hátság egyedülálló történeti épít k zete I. rész. K" 2002/3, 30–33

ZÁDOR  M.T., VÁNDORFFY J. 1975: A „hidraulikus tényez ” szerepe a magyarországi habarcsok kormeghatározásánál.  Építés – Építéstudomány, 7(1-2), 229–233
Keywords Csomorkány, ruined church, brick, mortar, archaeometrics
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
AGGM 34
Journal Hits
AGGM 86697
Journal Downloads
AGGM 83
Total users online -