The Acta GGM Debrecina

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Sample volume 1
Title Changes in the state of Cumanian mounds lying in the vicinity of Karcag from the end of the 18th century till today
Author Judit Bukovszki, Csaba Toth
Abstract Due to the frequently contradictory data of different Cumanian mound surveying, in the vicinity of Karcag surveying was repeated in 2007–2008. Plotting the geographical distribution of the mounds on the digital elevation model and on the soil map of the area it was revealed that most of them are located  in the near-water marginal zone of flood-free ridges lying at the edge of formerly extensive swamps. These areas are covered by meadow solonetz soil today. It was determined that the number of mounds was reduced by 40% due to carelessness and only in the last three decades 25% of the comparedmounds suffered from deterioration (carrying away, damage, elimination of loess grasslands). Majority of the mounds in the vicinity of the town have an intact main body with ploughed surface thus presenting no or moderate landscape value. Regarding the 53 mounds only four is considered as highly valuable from nature conservation point of view.
Citation
References
CHOLNOKY J. 1907: A Tiszameder helyváltozásai. Földrajzi Közlemények, 35, 425–445

CSÁNYI  M., FARKAS  R., GUTMAN  J. 2005: Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya. – Szolnok, 46 p

ELEK  GY. 1994: Mi lesz veletek kunhalmok?  Karcagi Hírmondó, 37

FAZEKAS M. 1997: Az Ágotai-csárdáról. Karcagi Hírmondó, Vol. 7(1)

[GÁRDONYI] NAGY  G. 1893: A régi kunok temetkezése. archeológiai  Értesít , 13, 105–117

[GÁRDONYI] NAGY  G. 1914: A magyarországi halmok kérdéséhez. Archeológiai  Értesít , 34, 381–398

GOMBOS, A.F. 1937: Catalogus fontium historiae Hungaricae. II. – Budapest, 1230–1231

GYÖRFFY  I. 1921: Kunhalmok és telephelyek a karczagi határban. Föld és Ember, Vol. 1, 59–62

GYÖRFFY I. 1984: A L zérhalmi eset. Nagykunsági krónika,49–54

HAMPEL  J. 1889: Az alföldi halmokról.  Természettudományi Közlöny, 24, 181–182

HORVÁTH I. 1825: Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történetéb l. – Pest

JAKABFFY  I. 1957: Kun halmok-e a kunhalmok?  Élet és Tudomány, 1176–1178

JERNEY  J. 1851: Jerney János keleti utazása a magyarok  shazájának kinyomozása végett. – Pest, 91–93

KOZMA B. 1910: A kunhalmok elhelyezkedése az Alföldön. Földrajzi Közlemények, 38, 437–443

LONGNON, J. 1957: Les Toucy en Orient et en Italie au treizième siècle. Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de I’ Yonne, 96, 33–43

ÖKRÖS  I. 1977: Kunhalmok a karcagi határon. – Manuscript, Karcag

TÓTH  2004: A kunhalmok geomorfológiai és tereptani viszonyainak vizsgálata a Nagykunság, a Hajdúság és a Hortobágy térségében. – In: Tóth A. (ed.) A kunhalmokról – más szemmel. Kisújszállás-Debrecen. 129–166

TÓTH A. 1988, 1989, 1990: Szolnok megye kunhalmai I-III. Sheets from the Annals of the Archive of Szolnok County, Szolnok

TÓTH A. 1999: Kunhalmok. – Foundation for Researching the Great Hungarian Plain, Kisújszállás, 13–45

TÓTH, CS., SZABÓ, G. 2002: A survey of anthropogenic mounds (Cumanian mounds) in the Nagykunság, Hortobágy and Hajdúság. In: Szczypek, T., Wach, J. (ed.): Anthropogenic aspects of landscape transformations 2. – Sosnowiec, 88–95
 
UJJ  P. 1828: Zádor és Ágota. – Cumanian stories from ancient times, Pest

VIRÁGH, D. 1979: Cartographical data of the kurgans in the Tisza region. – In. Ecsedy I. (ed.): The people of the pit-grave kurgans in Eastern Hungary. – Academic Press, Budapest, 117–148

ZOLTAI  L. 1938: Debreceni halmok, hegyek, egyéb mesterséges és természetes kiemelkedések ú.m.: laponyagok, telkek, ülések, dombok, gerendek és hátak 
a város határában, valamint küls  birtokain. – City Press, Debrecen, 1–57
Keywords Cumanian mounds, anthropogenic geomorphology, digital elevation model, nature conservation, survey of state
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
AGGM 34
Journal Hits
AGGM 86687
Journal Downloads
AGGM 83
Total users online -