The Acta GGM Debrecina

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Sample volume 1
Title Mineralogical composition of genetic horizons of crusty meadow solonetz soil profile from Püspökladány based on X-ray diffraction and thermal analysis
Author Gyula Szoor, Eva Balazs, Tibor Novak, Peter Kovacs-Palff, Peter Konya
Abstract A typical solonetz soil profile, characteristic  for the Hortobágy region (Eastern Hungary) was chosen in Ágota-puszta, Püspökladány, to study the mineral distribution in genetic soil horizons. The analyses were carried out for getting data about mineral composition of the region’s most typical soil type, and compare it with solonetz profiles from other regions of the Great Hungarian Plain.  On the other hands it was aimed to point on the possible mineral transformation processes causing the strong differentiation between  genetic horizons of the profile. The analysis established that the mineral composition of the parent rock is very similar to that of other Hungarian solonetz soils. The dominant mineral is quartz (44%). Second frequent mineral group are clay minerals (35%), their proportion is higher than the proportion of the clay size fraction determined by the sedimentation method (19.5%), therefore one part of them falls in the grain-size class >2µm. Main components are also micas (muscovite illite) (14%) and plagioclase (9%). As a consequence of soil formation, the upper horizons show significant deviation from the mineral composition of the parent rock. In horizon “A” proportion of quartz reaches 59%. A higher amount of clay minerals (45%) is characteristic for the „B” horizon as a result of clay production and illuviation. As final residual products of mineral  degradation goethite, hematite, gypsum and amorphous components occur in lesser amounts, without significant differences in their vertical distribution. 
Citation
References
BAKER, J.C., SCRIVNER, C.L. 1985: Simulated movement of silicon in a typic Hapludalf. Soil Science, 139, 255–261 (cit. KAPOOR et al. 1986)
 
BALLENEGGER  R. 1962: A kovasav és alumíniumhidrát meghatározása a talaj 5%-os lúgos kivonatában. – In: BALLENEGGER  R., DI  GLÉRIA  J. (ed.): Talaj- és trágyavizsgálati módszerek. – Mez gazdasági Press, Budapest, 171–172 

GEREI  L., RAKONCZAI  J. 1985: A szabadkígyósi puszta talajainak röntgendiffrakciós vizsgálata.  Alföldi Tanulmányok, 9, 33–51 

KAPOOR B.S., RÓZSAVÖLGYI J., RÉDLY L.-NÉ 1986: Szikes és réti talajok fizikai-kémiai tulajdonságainak és ásványi összetételének vizsgálata. Agrokémia ésTalajtan, 35(3-4), 317–337 

KUTI  L., TÓTH  T., KALMÁR  J., KOVÁCS-PÁLFFY  P. 2003: Szikes talajok ásványi összetétele és recens ásványképz dés Apajpusztán és Zabszék térségében. Agrokémia és talajtan, 52 (3-4), 275–292 

NEMECZ  E. 2006: Ásványok átalakulási folyamatai talajokban. – Academic Press, Budapest, 324 p
 
PAULIK, J., PAULIK, F. 1981: Simultaneous thermoanalytical examinations by means of the Derivatograph. – Elsevier
 
STEFANOVITS  P. 2003: Szabályszer"ségek a talajásványok területi eloszlásában. – In: CSORBA  P. (ed.): Környezetvédelmi mozaikok. – Tiszteletkötet Kerényi Attila 60. születésnapjára, Debrecen, 215–226 

STEFANOVITS  P. (ed.) 1999: Talajképz dési folyamatok. – In STEFANOVITS P. (ed.): Talajtan 234–299
 
SZABOLCS  I. 1954: Tiszántúli szikes talajaink szologyosodása (degradációja).  Agrokémia és Talajtan, 3(4), 361–368 

SZABOLCS I. (ed.) 1966: A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. – OMMI, Budapest, 199–205 

SZÉKY-FUX V., SZEPESI K. 1959: Az „alföldi” lösz szerepe a szikes talajképz désben.  Földtani Közlöny, 89(1), 53–64

SZENDREI  G. 1980: Szologyos réti szolonyec talajok mikromorfológiai vizsgálata.  Agrokémia és Talajtan, 29(1-2), 183–198 

SZENDREI G. 1999: Hazai szikes talajok mikromorfológiája. Agrokémia és Talajtan, 48(3-4), 481–490 

SZENDREI, G., TÓTH, T., SZAKÁLL, S., KOVÁCS-PÁLFFY, P.,SAJÓ, I. 2006: Salt minerals in efflorescences on soil surface of Hungary.  Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 5, p. 115 

SZÖOR  GY., BALÁZS  É., BOHÁTKA  S. 1984: Agyagásványok, karbonátok, szulfátok együttes meghatározása összetett termoanalitikai módszerekkel. Épít anyag, 36(9), 274–277 

SZÖOR  GY., BALÁZS  É. 1988: A mez túri burkolótégla felületén tapasztalható ásványkiválásról.  Épít anyag, 40(6), 217–222 

SZÖOR  GY., RAKONCZAI  J., DÖVÉNYI  Z. 1978: A szabadkígyósi puszta talajainak vizsgálata derivatográfiás és infravörös spektroszkópiás módszerrel. Alföldi Tanulmányok, 2, 75–99 

SZÖOR, GY. 1982: Derivatographic examinations of soils for soil mechanical and constructions geological applications. – IV. Congress International Association of Engineering Geology, Vol 6. Th. 3. New Delhi, 213–219 

SZÖOR, GY., SÜMEGI, P., BALÁZS, É. 1991: Sedimentological and geochemical analysis of upper pleistocene paleosols of the Hajdúság region, NE Hungary. – In: PÉCSI, M.,SCHWEITZER, F. (ed.): Quaternary environment in Hungary. – Studies in Geography in Hungary 26, Academic Press, Budapest, 47–59 

VAN  UFFELEN, CH. 2002: Preliminary report on field campaigns to Hungary. – Wageningen University, Faculty of Environmental Sciences, mscr., 14 
Keywords crusty meadow solonetz, soil minerals, salinization, texture differentiation, soil developmen
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
AGGM 34
Journal Hits
AGGM 86709
Journal Downloads
AGGM 83
Total users online -