Applied Technologies and Innovations

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 10
Issue 3
Online publication date 2014-08-14
Title Internet usage of fourth-grader primary school pupils
Author Peter Kristof Nagy
Abstract
The development of information and communication technologies has resulted in revolutionary changes, which seem to continue in economy, society and many areas of life. The most important resource of the new social structure emerging as a result of technologies is information, thus the development of human capacity related to the use of information is extremely important. It may not be easy for parents and teachers to face the fact that the majority of their children/pupils know more about cyberspace than themselves. But are primary school pupils really better versed? Does digital literacy indeed automatically evolve? Does the use of the internet by all means improve children’s academic performance?

In our current study we are researching how primary school pupils in the easternmost part of Hungary use the internet, and what effects it has on their studies. We would also like to emphasize the role of teachers working at the lower grades of the primary school in the formation of pupils’ digital literacy. In 2013 190 fourth-grader primary school pupils of eight schools filled in our questionnaire.
Based on the data negative correlation was found between the time spent on web browsing and the academic average. Analysis of variance also revealed that those pupils have a higher academic average whose parents regularly check the purpose of their children’s internet usage. Our research results showed that the pupils who
use the internet and the library equally to search for new information have a higher academic average compared to those pupils who only make use of either the traditional or the online option only. The most important result of the research is that in the case of adequate parental or professional (teacher) control internet may have fruitful effects on pupils’ studies, but in the lack of such control the opposite is more likely.
Citation
References
Balogh, Gábor, 2006. Homo informaticus: az új embermodell? In Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói, pp.137-153, Budapest: Gondolat - Infonia

Bessenyei, István, 2007. Tanulás és tanítás az információs társadalomban. Az eLearning 2.0 és a konnektivizmus. In Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom, pp.201-211, Budapest: Gondolat - Új Mandátum

Csepeli, G. and Prazsák, G., 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó

Gergó, Z., 2004. Az „információs szupersztráda” és az oktatás. Comitatus, XIV(6), 26-36
Havass, M., 2000. Lehetőségeink az információs társadalomban. In Glatz F. (szerk.): Az információs társadalom. Magyarország az ezredfordulón - Közlekedés, hírközlés, informatika. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia

Horváth, Á., Könczöl, T., 2005. Hazai e-learning piac. In Hutter Ottó, Magyar Gábor, Mlinarics József (szerk.): E-learning, pp.109-138, Budapest: Műszaki Könyvkiadó
Kőfalvi, T., 2006. e-tanítás. Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Melody, W., 2003. Elektronikus hálózatok, társadalmi kapcsolatok és a tudás változó struktúrája. In 
Mészáros, R., 2006. A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése. In Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói. pp.212-224. Budapest: Gondolat - Infonia

Molnár, S., Kollányi, B., and Székely, L., 2007. Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom. In Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Pp.64-81, Budapest: Gondolat - Új Mandátum

Tapscott, D., 1998. Growing up digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill
Keywords Internet, digital literacy, primary school
DOI http://dx.doi.org/10.15208/ati.2014.17
Pages 106-113
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
ATI 263
Journal Hits
ATI 811149
Journal Downloads
ATI 7765
Total users online -