Business and Economic Horizons

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 1
Issue 1
Online publication date 2010-04-01
Title Methodological aspects of research done in contemporary enterprises in the light of disputes between Modernists and Post-Modernists
Author Jerzy Boehlke
Abstract The objective of this paper is to present and analyze preliminary some selected methodological consequences of the disputes held between modernists and post-modernists for the contemporary theory of the firm. There is no doubt that the subject of these disputes constitutes the main axis in the discussion on the structure and functioning of the modern enterprise. In the situation of the intense debate between modernists and post-modernists, it appears that chances of the economic theory of the
firm to find explicit answers to the questions on the essence and causes of establishing the enterprise are decreasing. However, at the same time our knowledge on the causes and mechanisms of differentiating enterprises in current market economies is increasing. The achievements of philosophy and methodology of science allow us to formulate a hypothesis that this is going to be a lasting situation.
Citation
References
Amsterdamski, S., 1983. Między historią a metodą, Spory o racjonalność nauki, Warsaw

Bańka, J., Bukowska, S. (Ed.), 2004. Wartości i ich funkcje w kształtowaniu cywilizacji globalnej, Katowice

Boehlke, J., 2006. Na marginesie problemów metodologicznych współczesnej instytucjonalnej teorii firmy, in: Zagóra-Jonszta U. (Ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej, Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Katowice, pp.187-193 

Bokszański, Z., 2007. Indywidualizm a zmiana społeczna, Warsaw

Chryssides, G., Kaler, J., 1999. Wprowadzenie do etyki biznesu, Warsaw

Dehnel, P., 2006. Dekonstrukcja - rozumienie – interpretacja, Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, Cracow

Federowicz, M., 2004. Różnorodność kapitalizmu, Instytucjonalizm i doświadczanie zmiany ustrojowej po komunizmie, Warsaw 

Feyerabend, P., 1996. Przeciw metodzie, Wrocław

Galata, S., 2007. Biznes w przestrzeni etycznej, Motywy, metody, konsekwencje, Warsaw

Goćkowski, J., Kisiel, P., 1997. Oglądy i obrazy świata społecznego, Poznań

Guido, L., Sapieszka, P., Zingales, L., 2006. Does culture affect economic outcomes? Journal of Economic Perspectives, vol. 20, no.2, pp. 23-48

Heller, M., 1992. Filozofia świata, Cracow

Horkheimer, M., 2007. Krytyka instrumentalnego rozumu, Warsaw 

Jackson, J., 1999. Biznes i moralność, Warsaw 

Kochanowicz, L., 2005. Wspólnota i emancypacja. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław

Krasnodębski, Z., 1986.  Rozumienie ludzkiego zachowania, Rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych, Warsaw 

Malawski, A., 2002. Czy ewolucja keynesizmu jest ewolucją, Ekonomista, no. 6, pp. 853-868

Piłat, R., 2006. Doświadczenie i pojęcie, Warsaw

Piskozub, A., 2003. Czasoprzestrzeń cywilizacyjna, Toruń

Spender, J., 1998. Pluralist epistemology and the knowledge-based theory of the firm, Organization, Vol. 5(2), pp. 233-256

Stacewicz, J., 2003. W kierunku metaekonomii, Warsaw

Stankiewicz, W., 2007. Ekonomika instytucjonalna. Zarys i przykłady, Warsaw
 
Szahaj, A., 2004.  Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury poznania i polityki, Toruń 

Sztompka, P., 2005. Socjologia zmian społecznych, Cracow

Szulakiewicz, M., 2004. Filozofia jakom hermeneutyka, Toruń

Walczak-Duraj, D., 2002.  Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Łódź 

Whitehead, A.,1988. Nauka i świat współczesny, Warsaw

Young, S., 2005.  Etyczny kapitalizm, Jak na powrót połączyć prywatne interesy z dobrem publicznym, Wrocław

Keywords Contemporary enterprise, modernists and post-modernists, complexity of modern firm, epistomological analysis, cognitive economics of firm.
DOI http://dx.doi.org/10.15208/beh.2010.04
Pages 21-28
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
BEH 626
Journal Hits
BEH 1475554
Journal Downloads
BEH 47464
Total users online -