Business and Economic Horizons

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 10
Issue 3
Online publication date 2014-10-29
Title Comparative analysis of liquidity ratios of bankrupt manufacturing companies
Author Sebastian Tomczak
Abstract
Permanent monitoring of the financial condition of the market increases the chances of survival of the company among of increasing competition in the market. Integrated models are used in the evaluation of corporate bankruptcy. The author has analyzed five liquidity ratios (which have a predictive characteristics) of bankrupt and operating companies in the manufacturing sector in the period 2007-2012. In order to reflect changes in the financial condition of the examined companies, the author has analyzed the above-mentioned indicators during the year prior to bankruptcy. This article has attempted to designate the range limit of the liquidity ratios, below or above which there is over liquidity or the lack of liquidity in the manufacturing sector. The limit values were established for three analyzed indicators. However, for two liquidity ratios it was difficult to specify its limits values because of its positive values (caused by selling fixed assets by insolvent companies).

Citation
References
Korol, T., 2010. Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Korol, T., Prusak, B., 2005. Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa

Kowalak, R., 2008. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. ODDK, Gdańsk

Kusak A. 2006. Płynność finansowa, Analiza i sterowanie, Wydanie rozszerzone i uzupełnione, WWZ, Warszawa

Mączyńska, E., 1994. Ocena kondycji przedsiębiorstwa, „Życie Gospodarcze”, nr. 38

Mączyńska, E., Zawadzki, M., 2006. Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2/2006

Michalski, G., 2010. Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. CeDeWu, Warszawa

Pogodzińska, M., Sojak, S., 1995. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw (w:) AUNC, Ekonomia XXV, Z. 299, Toruń

Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, pod red. Elżbiety Mączyńskiej 2013. Wyd. SGH, Warszawa

Prusak, B., 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa

Tomczak, S., 2012. Analiz pokazatelej, ispol'zuemyh v modeli prognozirovaniâ bankrotstva, Buhgalterskij učet, analiz, audit, nalogoobloženie i statistika : istoriâ razvitiâ ot drevnejših civilizacij do naših dnej : materialy I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Rostov-na-Donu, 21-22 sentâbrâ 2012. Č. 2 / (red. Ucenko L. N., Gončarova L. V.). Rostov-na-Donu : Rostovskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet

Tomczak, S., 2010. Wpływ kryzysu gospodarczego na kondycję finansową spółek z sektora transportu publicznego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr.82

Tomczak, S., 2009. Zintegrowana analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa transportu publicznego, Człowiek - cywilizacja - przyszłość : VII Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 18-20 maja 2009 : referaty. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Tomczak, S., Górski, A., 2012. Pokazateli, ispol'zuemye pri prognozirovanii bankrotstva, Bankrotstvo predpriâtij : problemy učeta i analiza : monografiâ / pod red. Franca Franceviča Butynca. Žitomir : Žitomirskij gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet

Tomczak, S., Górski, A., 2011. Influence of economic sector on predictability of financial indicators in discriminant analysis, Information systems architecture and technology : information as the intangible assets and company value source / eds. Zofia Wilimowska (i in.). Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej

Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstwa, pod red. A. Adamska, E. Mączyńska 2013.  Wyd. SGH, Warszawa

Keywords Bankruptcy, integrated models, liquidity, manufacturing.
DOI http://dx.doi.org/10.15208/beh.2014.13
Pages 151-164
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
BEH 598
Journal Hits
BEH 1323780
Journal Downloads
BEH 45243
Total users online -