Business and Economic Horizons

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 10
Issue 3
Online publication date 2014-10-29
Title Economic value added and competitive position of enterprises: Case research
Author Marlena Grabowska
Abstract The principal goal of this study is to provide economic analysis of value added in the context of problems of competitive position in enterprises. A relationship presented in the literature that occurs between competitive position in the enterprise and its ability to generate value added. The selected tools for measurement of competitive position in the enterprise were presented, among which the authors included enterprise concentration rate and economic value added. EVA concept was also characterized. The empirical investigations focused on the companies listed in the Warsaw Stock Exchange. Based on the empirical analysis, the study found a significant difference between the place in the ranking of the value added and the degree of enterprise's participation in the market.
Citation
References
Barney, J.B., 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, Vol. 17, pp.99-120, http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108
 
Bratnicki, M. 2001. Pod znakiem przewag konkurencyjnych. Kilka uwag o tworzeniu strategii organizacji w nowej ekonomii, in: Moszkowicz, M. (Ed.). Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Polanica Zdrój
 
Cwynar, W., Cwynar, A., 2000. Jak mierzyć efekt kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa – przekrój dostępnych możliwości", Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Vol.7
 
Duraj, J., 1993. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
 
Dyer, J., Singh, H., 1998. "The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interogranizational Competitive Advantage", The Academy of Management Review, Vol.23, pp.660-679
 
Eisenhardt, K.M., Martin, J.A., 2000. "Dynamic Capabilities: What Are They?", Strategic Management Journal, Vol. 21, pp. 1105-112, http://dx.doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E
 
Giebel, M., 2010. Wertsteigerung durch Qualitätsmanagement. Entwicklung eines Modells zur Beschreibung der Wirkmechanismen und eines Vorgehenskonzepts zu dessen Einführung, Unidruckerei der Universität Kassel, Kassel, p.27
 
Gladen, G., 2008. Performance Measurement: Controlling mit Kennzahlen, 4.Aufl., Wiesbaden
 
Kotler, Ph., 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wyd. Gebethner i Ska., Warszawa, p. 684
 
Krupski, R., 2011. Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Wałbrzyska wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, p.15
 
Otola, I., 2013. Procesy zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność w warunkach zagrożonego rynku, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 
Palli, M.C., 2004. Wertorientierte Unternehmensführung. Konzeption und empirische Untersuchung zur Ausrichtung der Unternehmung auf Kapitalmarkt. Deutscher Universität Verlag. Wiesbaden. p.11
 
Pape, U., 2009.Wertorientierte Unternehmensführung, 4. Aufl., Verlag Wissenschaft & Praxis, Sternenfels
 
Rappaport, A., 1986. Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. The Free Press. New York
 
Siudak, M., 2001. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 
Spodarev, E., 2008. Statistik I, Vorlesungsskript Universität Ulm, Ulm
 
Stankiewicz, M.J., 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń, pp.297-310
 
Stiefl, J., von Westerholt, K., 2008. Wertorientiertes Management: Wie der Unternehmenswert gesteigert werden kann, München, pp.79-80
 
Stewart, G.B., 1991. The Quest for Value. A. Guide for Senior Managers, Harper-Business
 
Teece, D., Pisano, G., Shuen, A., 1997. "Dynamic Capabilities and Strategic", Strategic Management Journal, Vol. 18, pp. 31-51, http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z
 
Weber, J., Bramsemann, U., Heineke, C., Hirsch, B., 2004. Wertorientierte Unternehmenssteuerung, Konzepte – Implementierung – Praxisstatements, Gabler, Wiesbaden, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80003-9
 
Wildeman, H. 2007. Wertsteigerung von Unternehmen Strategien und Methoden zur erfolgreichen Unternehmensführung. TCW Verlag. München
 
Zarzecki, D., 1999. Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
 
Ziółkowska, B., 2013. Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wizualizacji, Wyd. P.Cz., Częstochowa
 
Keywords Competitive position, value added, EVA
DOI http://dx.doi.org/10.15208/beh.2014.14
Pages 165-176
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
BEH 608
Journal Hits
BEH 1444284
Journal Downloads
BEH 47129
Total users online -