Perspectives of Innovations, Economics and Business

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 13
Issue 4
Online publication date 2013-11-05
Title The support of academic mobility of students in the Slovak Republic
Author Zuzana Gazdackova, Lucia Hupkova
Abstract The paper deals with problems of internationalisation of higher education in the Slovak Republic with the focus on the University of Žilina in Žilina.
Citation
References
Education and Training. Higher Education in Europe, Retrieved 20.04.2013 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm

Fedák, M., Ako ďalej so slovenským vysokým školstvom, In: Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa - odporúčania pre Slovensko, Retrieved 20.04.2013 http://www.refernet.sk/images/news/files/europa-2020-inteligentna-udrzatelna-a-inkluzivna-europa.pdf

Úrad vlády Slovenskej republiky. Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra, in Slovak, Retrieved 20.04.2013 http://www.vlada.gov.sk/znalostna-spolocnost-vzdelavanie-a-kultura/

Závery Rady o internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania, in Slovak, Retrieved 20.04.2013 from  http://www.minedu.sk/data/att/2297.pdf

Keywords Internationalization, Higher education, Problems, Slovak Republic, University of Žilina in Žilina
DOI http://dx.doi.org/10.15208/pieb.2013.21
Pages 74-83
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
PIEB 611
Journal Hits
PIEB 1853096
Journal Downloads
PIEB 29027
Total users online -