Perspectives of Innovations, Economics and Business

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 7
Issue 1
Online publication date 2011-01-16
Title A technology park as an institution that supports transfer of innovation and knowledge to the SME sector companies
Author Aneta Sokol
Abstract Application of advanced technologies in small and medium-sized enterprises allows them to gain a competitive advantage on the market. New technologies are developed by research laboratories, R&D (research and development) laboratories of companies, as well as by public scientific centers. The key issue is cooperation between the academic world and entrepreneurs, which should be aimed mainly at transfer of innovation. The function of technology transfer is played, among other institutions, by technology parks. The objective of this article is to present some of the problems associated with taking advantage of the potential of technology parks for entrepreneurs in the area of research and development.
Citation
References
Bogdanienko, J., 1998. Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa

Marciniec, B., 2007. Rola parków naukowo - technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Matusiak, K., Guliński, J., 2004. “Parki technologiczne,” w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, praca zbior,  SOOIPP; Raport, Łódź;Poznań, pp.335-337

Matusiak, K., 2009. “Parki Technologiczne,” w: Ośrodki innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Raport, praca zbior, PARP, Łódź-Warszawa

PARP, 2005. Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, Warszawa

Smyrgała, E., 2010. Efekty funkcjonowania Parków Przemysłowych i Technologicznych w Polsce w: http://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/116653,Efekty-funkcjonowania-Parkow-Przemyslowych-i-Technologicznych-w-Polsce.html

Wach, K., 2005. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi  na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 671, passim
Keywords Technology park, innovation, the SME sector companies.
DOI http://dx.doi.org/10.15208/pieb.2011.07
Pages 35-39
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
PIEB 611
Journal Hits
PIEB 1635616
Journal Downloads
PIEB 27894
Total users online -